Om oss

”Vår drivkraft är att utveckla unika, designade bostäder med fokus på hur människor vill leva och bo”

Eknor har under mer än ett decennium bidragit till nya bostäder i Stockholm. Främst genom högkvalitativa ombyggnader och utveckling av befintliga fastigheter. Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen i Stockholmsområdet. Vår långsiktiga strategi är att vara aktiva inom både omvandling och nyproduktion.
Ett projekt utvecklat av Eknor Fastighetsutveckling bjuder något extra, oavsett om det är en ombyggd gammal industrilokal eller en helt ny byggnad.

Har blivit belönade av Huddinge kommun med Huddinge byggnadspris 2017.

VÅR HISTORIA

Eknor Fastighetsutveckling AB/Eknors Fastighets AB har bedrivit byggverksamhet i Stockholm sedan 1994. De första 6 åren var verksamheten inriktad på enbart kulturhusrenoveringar. Högkvalitativa totalentreprenader inom området restaurering av äldre byggnader. Flera av projekten återfinns på Malmen på Drottningholm.

Verksamheten breddades kring år 2000 till att även omfatta fastighetsutveckling. Projekt som kräver ett mångsidigt yrkeskunnande gällande arkitektonisk utformning, planering, bygglov, konstruktion och genomförandekvalitet. Kompetenser som idag finns inom den egna organisationen. Eknor har genomfört ca 40 vindsinredningar och fastighetsutvecklingsprojekt i Stockholm under de senaste 15 åren. Merparten har genomförts i egen regi, men även på uppdrag av bostadsrättföreningar och fastighetsägare.

EKNOR GRUPPEN

Eknor Fastighetsutveckling AB, Eknors Fastighets AB och Klinten Nova omfattar bygg och fastighetsbolag som ägs och drivs av Gunnar Eknor. Vi förvaltar idag 126 lägenheter i Nora som ligger i Bergslagen 3 mil norr om Örebro. Bolagen omsätter cirka 60 Mkr per år och har 4 st. anställda.