Sysslomansgatan

Renovering och ombyggnad av lägenheter. Projektet omfattade följande steg: Koncept/idé, projektering, design och inredning samt byggnation.