Paraden

Fastighet i Huddinge som planeras för Radhus.