Karlbergvägen

Genomgripande ombyggnadsprojekt där nya lägenheter skapats genom ändring i befintliga planlösningar.