Etnografen 4

Klassiskt garage som konverterats till en lägenhet om 56 kvm. Ökade intäkter för föreningen i form av avgift samt att försäljningen finansierat renoveringar av fastigheten samt installation av bergvärme och isolering av tak vilket resulterat i minimerade uppvärmningskostnader.

Projektet omfattade följande steg: Koncept/idé, bygglov, projektering, design och inredning samt byggnation.