Hammars Småbruk

Hammars Småbruk i Tunngelsta, ca 18.000 kvm stort område som planeras för radhus och parhus. Status: Detaljplaneskede